Гендерный подход в образовании

  Гендерный подход в образовании Информационный материал Сотрудничество Эстонии и Грузии. Обмен опытом Эстонии по защите детей и поддержке женского предпринимательства в Автономной Республике Аджария Составитель Ю. Папп Эстонский центр информации и гендерных исследований (ENUT) Содержание Предисловие Что такое гендерное

ENUT. Töö võrdõiguslikkusealase terminoloogiaga. Ülle-Marike Papp

Suurel hulgal uusi termineid lisandub pidevalt nii üld- kui oskuskeelde. Ka soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tekib uusi mõisteid või luuakse tuntud mõistete vahel uusi seoseid ja mõnede mõistete sisu muutub. Probleem on püstitatud eestikeelse terminoloogia programmis: „Eestikeelse eri- ja üldhariduse pideva

Terminoloogia

Soolise võrdõiguslikkuse olemuse ja eesmärkide mõistmiseks on oluline, et keel, mida kasutatakse, oleks enam-vähem üheselt mõistetav kõigile. Eestis pole nais- ja soouurimused veel institutsionaliseeritud, kõrgkoolides puuduvad vastavad õppetoolid või professuurid ning kogu teemavaldkonnaga seotud sõnakasutus on seega jäänud kolmanda sektori ning üksikute valdkonna eest vastutavate ametnike hooleks. Allpool on ära toodud soolise võrdõiguslikkuse alane terminoloogia

100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta

Käesolev sõnaraamat põhineb väljaandel “100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta”, mis on saadaval ka PDF formaadis. A B C D E F G H I J M O P Q R S T U V W A Activity rate Tööjõus osalemise määr Tööjõu osatähtsus tööealises (15-64 aastat) rahvastikus Affirmative action Naisi toetav positiivne tegevus,

100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta

Käesolev sõnaraamat põhineb 1999. aasta väljaandel “100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta”, mis on saadaval ka PDF formaadis. Veel sõnastikke A B C D E F G H I J M O P Q R S T U V W   A Activity rate Tööjõus osalemise määr Tööjõu osatähtsus tööealises (15-64 aastat) rahvastikus Affirmative