ENUT. Töö võrdõiguslikkusealase terminoloogiaga. Ülle-Marike Papp

Suurel hulgal uusi termineid lisandub pidevalt nii üld- kui oskuskeelde. Ka soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tekib uusi mõisteid või luuakse tuntud mõistete vahel uusi seoseid ja mõnede mõistete sisu muutub. Probleem on püstitatud eestikeelse terminoloogia programmis: „Eestikeelse eri- ja üldhariduse pideva

Terminoloogia

Käesolev sõnaraamat põhineb väljaandel “100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta”, mis on saadaval ka PDF formaadis. A B C D E F G H I J M O P Q R S T U V W A Activity rate Tööjõus osalemise määr Tööjõu osatähtsus tööealises (15-64 aastat) rahvastikus Affirmative action Naisi toetav positiivne tegevus,

100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta

Käesolev sõnaraamat põhineb 1999. aasta väljaandel “100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta”, mis on saadaval ka PDF formaadis. Veel sõnastikke A B C D E F G H I J M O P Q R S T U V W   A Activity rate Tööjõus osalemise määr Tööjõu osatähtsus tööealises (15-64 aastat) rahvastikus Affirmative