Aavik, Kadri; Kajak, Kirsti – Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal

Aavik, Kadri; Kajak, Kirsti – Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal (2009) Õppe-/uurimisasutus: ENUT Lehekülgi: 79 Uurimuse tüüp: empiiriline uurimus Autori kontakt: kadri.aavik(at)enut.ee Lisad Täistekst (PDF) Ilmunud artikkel ajakirjas Ariadne Lõng (IX aastakäik 1/2, 2009)