Villa, Birgit – Alaealiste prostitutsioon Eestis: põhjused ja ennetamine

Juhendaja: Leppiman, Anu Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond Uurimuse tüüp: Magistritöö Aasta: 2003   Magistritöö eesmärgiks on analüüsida alaealiste prostitutsiooni olemust Eestis, põhjuseid ja ennetamisvõimalusi nii spetsialistide kui prostitutsiooniga tegelejate vaatenurgast. Uurimustöö ülesandeks on analüüsida varem teostatud uurimusi

Lamesoo, Katri – Prostitutsiooni meediadiskursus

Lamesoo, Katri Prostitutsiooni meediadiskursus Juhendaja: A. Laas, MA Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö Aasta: 2003