Villa, Birgit – Alaealiste prostitutsioon Eestis: põhjused ja ennetamine

Juhendaja: Leppiman, Anu
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2003

 

Magistritöö eesmärgiks on analüüsida alaealiste prostitutsiooni olemust Eestis, põhjuseid ja ennetamisvõimalusi nii spetsialistide kui prostitutsiooniga tegelejate vaatenurgast. Uurimustöö ülesandeks on analüüsida varem teostatud uurimusi (statistika, olemus, põhjused, tagajärjed) ning 65 prostituudi ankeetküsitlust, 5 intervjuud eriala spetsialistidega ning 2 intervjuud prostitutsiooniga tegelevate isikutega.