Viiart, Anu – Soolised erinevused agressiivsuses

Juhendaja: Pulver, A.
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, psühholoogia osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2004