Villa, Birgit – Alaealiste prostitutsioon Eestis: hetkeolukord ja ennetamise võimalusi

Juhendaja: Leppiman, Anu
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool Sotsioloogia teaduskond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2001