Uudiskiri 2021

Head ENUTi sõbrad, toetajad ja partnerid!

Suur tänu kõigile, kes te meid jälgite ja meie tegevustesse panustate, eriline rõõm on teatada, et ENUTi uudiskirja lugejate hulk suureneb vaikselt iga aastaga.
Ei hellitanud pandeemia situatsioon meid ka sel aastal (ega ka kedagi teist ilmselt), siiski saime pea kõik oma plaanitud tegevused ellu viia, kuigi vahel teistmoodi, kui algselt oli kavas. Saime sel teel palju uusi sõpru ja inimesi, kes mitte lihtsalt ei tulnud meie sündmustele pealtvaatajaks või esinejaks, vaid mõtlesid igati kaasa ja panustasid. Suur aitäh teile!
Soovime teile omalt poolt head vana aasta lõppu ja ikka loodame, et uus aasta tuleb parem.
Heidame pilgu lõppevale aastale:

ENUTi projektid 2021

Vanemad mehed koos üksinduse vastu

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Eesmärgiks aktiveerida passiivseid ja üksildasi mehi vanuses üle 45 aasta, kellel on sotsiaalse tõrjutuse oht.
Selle projekti läbiviimisega oli kõige rohkem probleeme: esiteks mõjutas meid tugevalt koroona, mis lükkas suvelaagri toimumist muudkui edasi ning kahjuks tabas meid keset projekti ka projektijuhi kaotus. Siiski saime pärast mitut projekti lõpptähtaja edaslükkamist ka sellega toime.

Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamine

Rahastaja: Island, Liechtenstein, Norway Grants, Sotsiaalministeerium. 2021. aasta eesmärgiks vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas, viies läbi kampaania, kus on positiivsete eeskujudena kaasatud ka mehi.
Alustasime koostöös MTÜga Eluliin ja reklaamibürooga Havas kolmeetapilist projekti perevägivalla ja seksiostu tõkestamiseks. Projekti esimeses etapis keskendusime perevägivalla vastase petistiooni koostamisele ja esitamisele, kasutades eeskujuna tublisid Eesti mehi. Meie tegvustega saab kursis olla eelkõige Facebooki lehel Sõnaväega perevägivalla vastu

Creative Wawes – Baltic Sisterhood for Change

Rahastaja: Läänemeremaade Nõukogu. Esmärgiks on anda haavatavate rühmade esindajatele (naistele, noortele ja sisserändajatele) identiteedi-, järjepidevuse- ja kuuluvustunne ning varustada neid tööalase konkurentsivõime jaoks vajalike oskustega.
Tegemist on rahvusvahelise projektiga partneritega Rootsist, Poolast ja Kaliningradist. Projekt on veel algusjärgus, toimunud on partneritevahelised kokkusaamised. ENUTi ülesandeks on koordineerida ja mõõta projekti tegevusi soolise võrdõiguslikkuse aspektist lähtuvalt.

ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust

Rahastaja: Sotsiaalministeerium, Eesmärgiks toetada ja edendada soolist võrdõiguslikkust erinevatele sihtgruppidele suunatud teavitustegevuse ja kaasavate ürituste korraldamise kaudu.
Tänase päeva seisuga lõpetame konsortiumiprojekti koostöös Eesti Personalijuhtimise Ühinguga PARE, MTÜga Oma Tuba (Feministeerium) ja MTÜga BPW Estonia. 2020. aastal alustasime väljakutseid pakkuvat ning huvitavaid lahendusi toonud koostööd erinevate partneritega, kellega loodame tulevikus kindlasti koostööd jätkata. ENUTi tegevustega saab tutvuda meie kodulehel, partnerite omadega nende omadel.

Oleme lisaks alustanud kahe projektiga, kus saame abistada Valgevene naisi nii nende infosulus ja kui ka kodumaalt sunnitud olnud põgenenud naisi. Mõistetavatel põhjustel me momendil üksikasju projektide kohta ei avaldaks.

Muud tegevused

Lisaks toimus veel mitmeid huvitavaid sündmusi:
Naistepäevaseminar “Naiste jõud. Valiku- ja otsustamisvabadus.“
ENUTi ja Euroopa Parlamendi Büroo Eestis koostöös korraldati 8. märtsil 2021 seminar “Naiste jõud. Valiku- ja otsustamisvabadus“ virtuaalselt. Videot seminarist saab vaadata SIIN.

1. aprillil 2021 toimus rahvusvaheline koolitus “Meedia, sugu ja sooline võrdõiguslikkus”

25.-29. augustil 2021 käis ENUT rahvusvahelisel naiste konverentsil Bahrainis.

Ning loomulikult korraldasime ka sel aastal koostöös Eesti Erakõrgkooliga Mainor Naiste ettevõtluse konverentsi 2021, mida saab järelvaadata SIIN.

Raamatukogu

Loomulikult oleme täiendanud ka meie raamatukogu, lisandunud on mitukümmend nimetust füüsilisi raamatuid ning oleme lisanud digikogusse nii Euroopa Komisjoni väljaandeid, üliõpilastöid kui muid asjakohaseid digimaterjale.


Voldemar Kolga

Viimaks mälestame kallist kaasteelist, suurepärast mõttekaaslast, alati rahulikku ja rõõmsameelset sõpra.

Voldemar Kolga, 18. oktoober 1947–1. juuli 2021