Toimus rahvusvaheline koolitus “Meedia, sugu ja sooline võrdõiguslikkus”

21. aprillil 2021 toimus rahvusvaheline koolitus “Meedia, sugu ja sooline võrdõiguslikkus”. Koolituse viis läbi Barbi Pilvre ning see oli suunatud ajakirjanikele ja meediaüliõpilastele, kes olid Gruusiast, Armeeniast ja Aserbaidžaanist.

Koolituse tellis MTÜ Mondo ja see toimus koostöös välisministeeriumiga idapartnerluse programmi raames. MTÜ Mondo Gruusia partner on Zugdidi linnas tegutsev mittetulundusühing Association Merkuri. Põhilised tegevussuunad – koduvägivalla ohvrite ja sisepõgenike tugiteenused, koolitused.

Muuhulgas tutvustati ka ENUTi ja TLÜ ELU projekti “Sugu telepildis”.