“Parim sooteadlik MTÜ” 2021

ENUTi kevadkonverentsil 18. juunil 2021 kuulutati juba 12. korda välja konkursi Parim sooteadlik MTÜ võitja. Sel aastal pälvis tiitli Pärnu Naiste Tugikeskus MTÜ.

Parim sooteadlik MTÜ 2021 – Pärnu Naiste Tugikeskus,
juhatuse liige Margo Orupõld

Pärnu Naiste Tugikeskus peab soolist võrdõiguslikkust silmas nii oma tegevustes ja eesmärgis, kui organisatsiooni kultuuris.

Ühingu põhikiri sätestab: PNT tegevuse eesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne vägivald, sh prostitutsioon ja naistega kaubitsemine) vägivallariskide ennetamise ning vägivalla ohvrite toetamise kaudu. Esmaseks eesmärgiks on abistada lähisuhtevägivalla all kannatavaid naisi (vajadusel koos lastega) ning aidata neil välja tulla
vägivallaringist.

Oma tegevusse vägivalla all kannatanud naiste abistamisel kaasatakse nii naisi kui mehi. Margo Orupõld: “Teadlikult me soorollidel vahet ei tee. Sihtgrupiga tegeledes lähtume sihtgrupi vajadustest ja turvalisusest. Meil on oma remondi meeskond (mehed), eks vajadusel aitab naise kodu korda seada uue elu alustamisel jne. Õigusnõustamistes on täna parimad tulemused kohtutes toonud ära just meesjuristid. Meie teenust kasutavad nii naised, kui ka mehed. Emade ja laste laagrites on alati poisse rohkem kui tüdrukuid. Lähisuhtevägivalla lobitöös on meil meeste osalus 80%.”

Pärnu Naiste Tugikeskus kasutab oma töös kõiki riiklikke meetmeid töö- ja pereelu ühendamiseks – võib teha kaugtööd, mittenormeeritud tööaajal, ühised koosolemised omavahel ja peredega, kultuurisündmuste koos väisamine jne. Margo Orupõld: “Meie meeskonna põhimõte on, et me ei murra tööd teha vaid me teeme tööd nii, et on huvitav ja arendav kõigile.”

Žürii hindaski MTÜ suurimaks tugevuseks, et nad on edukalt kaasanud mehi naiste õiguste eest seismisse – eelkõige avalike tegevuste kaudu, aga ka kutsudes mehi organisatsiooni juhtimise/vedamise juurde (toetajaliikmed).