Vanemad mehed koos üksinduse vastu (2020)

Projekti pealkiri: Vanemad mehed koos üksinduse vastu/Older men together challenging the risk of being lonely

Projekti kestus: 01.05.2020-31.01.2021

Projekti kirjeldus ja eesmärk:

Projekt keskendub vanemate meeste kogukonnaellu kaasamisele. Koostöös Eesti vanemaid mehi koondavate organisatsioonidega korraldatakse kokkusaamisi kohalikul tasandil, luuakse suhted samalaadsete organisatsioonidega Lätis ja Soomes ning korraldatakse ühiselt suvelaager kogemuste ja heade praktikate jagamiseks.

Projekti üldeesmärgiks on aktiveerida passiivseid ja üksildasi mehi vanuses üle 45 aasta, kellel on sotsiaalse tõrjutuse oht. Lisaks edendab projekt nende sotsiaalset, vaimset ja füüsilist heaolu ning annab neile era- ja tööeluks kasulikke oskusi. Eesmärk on levitada teadlikkust erinevatest võimalustest tegeleda eakate meeste erinevate tegevustega ning neid edendada. Head toimivate meesteklubide näited julgustavad tekkima uusi klubisid Eestis ja ka partnerriikides.

Projektijuht: Voldemar Kolga, Reet Laja

Tegevused:
Meeste Garaaži esindaja Kaupo Lõhmus V rahvusvahelisel meeste konverentsil Men and Equal Opportunities: Men who care
Töötuba IV: Men, masculinities and ageing VIDEO (Kaupo Lõhmuse ettekanne alates 1:39:35)
Meeste suvelaager Vormsil 2021

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu