Projektist

Organisatsiooni Think Global (Oxfam, 2018) uuring näitas, et noored on motiveeritud lahendama keerulisi probleeme, näiteks nagu diskrimineerimine, ning nad tunnevad oma vastutust, kuid noored ei tea, kust alustada. Maailmahariduse eesmärgiks ongi võimestada noorte arusaamist maailmast ning aidata neil leida jõukohaseid lahendusi kaasa rääkimiseks ja tegutsemiseks. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) alustas esimese maailmaharidusliku projektiga ÜRO kestliku

Kestliku arengu eesmärk 1: kaotada kõikjal vaesus

Kestliku arengu eesmärk 1:  Kaotada kõikjal vaesus Mis on vaesus? Absoluutne vaesus: Suhteline vaesus: ÜRO on võtnud eesmärgiks aastaks 2030 kaotada kõikjal maailmas vaesus. Viimase 20 aasta jooksul on vaesuses elavate inimeste hulk maailmas kaks korda vähenenud. Siiski, ki maailmas elaks 100 inimest, elaksid täna 11 inimest vaesuses. Nemad peavad hakkama saama iga päev 1.1 euroga.

Kestlik areng

  Organisatsiooni Think Global (Oxfam, 2018) uuring näitas, et noored on motiveeritud lahendama keerulisi probleeme, näiteks nagu diskrimineerimine, ning nad tunnevad oma vastutust, kuid noored ei tea, kust alustada. Maailmahariduse eesmärgiks ongi võimestada noorte arusaamist maailmast ning aidata neil leida jõukohaseid lahendusi kaasa rääkimiseks ja tegutsemiseks. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) alustas esimese maailmaharidusliku projektiga