Projektist

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) alustas esimese maailmaharidusliku projektiga ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks 2017. a septembris. Täpsemalt tutvusid õpilased kuue eesmärgiga: vaesuse kaotamine, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi, säästlik tootmine ja tarbimine ning kliimasoojenemise takistamine. ENUTi jaoks on väga oluline, et õpilased mõistaksid, et nende eesmärkide nimel peame tööd tegema kõikjal maailmas. Neid kuut

Kestliku arengu eesmärk 5: saavutada sooline võrdõiguslikkus, suurendada naiste ja tüdrukute õigusi

Millised on soolise võrdõiguslikkuse probleemid? a) Hariduses b) Tööl c) Pereelus Kuidas seda parandada? Julgustame naisi ja tüdrukuid osalema poliitikas ja majanduses Tunnustame naiste tööd kodudes Lõpetame igasuguse vägivalla naiste vastu Naistel ja meestel peaksid olema võrdsed õigused Vaata videot, kus tüdrukud oma õiguste eest seisavad: eestikeelsete subtiitrite jaoks klõpsa CC-l ja vali seadetest keeleks

Kestliku arengu eesmärk 4: kvaliteetne haridus

Kui maailmas elaks 100 inimest, oskaksid 86 inimest lugeda, kuid 14 ei oskaks. Millele peavad riigid tähelepanu pöörama? Kool peab olema turvaline ja tunnustav Kõigil peavad olema võimalused heaks tulevikuks Kõigil peab olema võrdne võimalus koolis käia Teotahtelised ja targad õpetajad on olulised Miks on haridus nii oluline?Mis veel takistab lastel koolis käimist?Kas koolikiusamine on

Kestliku arengu eesmärk 12: edendada säästvat tarbimist ja tootmist

Selleks et olla valmis tänapäevasteks väljakutseteks, peame muutma seda, kuidas me kaupu toodame ja tarbime. Peame looma rohkem väärtust, kasutades vähem loodusvarasid, vähendades kulusid ning minimeerides keskkonnamõju. Peame saavutama vähemaga rohkem. Millega peavad riigid tegelema? Peame kindlustama, et toodete valmistamine ei kahjustaks loodust, inimesi ega tekitaks palju jäätmeid Firmad peavad olema vastutustundlikud Meil peavad olema rahvusvahelised kokkulepped kemikaalide käitlemiseks

Kestliku arengu eesmärk 6: tagada kõigile ligipääs veele, vee säästev kasutamine ja korralikud sanitaartingimused

Põnevaid fakte vee ja vee kasutamise kohta siit. Samal veebilehel on näiteid, kui palju kulub erinevate asjade tootmiseks ja kasvatamiseks vett (nt autod, ajaleht, riis jpm) Millele peavad riigid tähelepanu pöörama? Haridus, hügieen, korralik kanalisatsioon ning puhas vesi on väga olulised Vee taaskasutamine on oluline Vee filtreerimine aitab vett uuesti kasutada Veesüsteemide parem kasutamine Vee

Kestliku arengu eesmärk 1: kaotada kõikjal vaesus

Mis on vaesus? Absoluutne vaesus on seisund, kus inimese tulu jääb allapoole teatud minimaalset taset. Suhteline vaesus näitab kõige lihtsamalt väljendades seda, et ühiskonnas on inimesi, kellel on raha (ressurssi) vähem kui teistel. ÜRO on võtnud eesmärgiks aastaks 2030 kaotada kõikjal maailmas vaesus. Viimase 20 aasta jooksul on vaesuses elavate inimeste hulk maailmas kaks korda vähenenud. Siiski,

Kestlik areng

  Organisatsiooni Think Global (Oxfam, 2018) uuring näitas, et noored on motiveeritud lahendama keerulisi probleeme, näiteks nagu diskrimineerimine, ning nad tunnevad oma vastutust, kuid noored ei tea, kust alustada. Maailmahariduse eesmärgiks ongi võimestada noorte arusaamist maailmast ning aidata neil leida jõukohaseid lahendusi kaasa rääkimiseks ja tegutsemiseks. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) alustas esimese maailmaharidusliku projektiga

Säästva arengu eesmärk 13: võtta kiiresti kasutusele meetmed kliimamuutuste ja nende mõjudega võitlemiseks

Kliimamuutused on ülemaailmne probleem, millega kõik riigid peavad üheskoos tegelema. Mida peavad riigid tegema? • Vähendama süsihappegaasi hulka õhus • Ehitama targemaid maju, mis oleksid ka hästi soojustatud • Koolitama kliimateadlasi • Tegema üheskoos plaane, et kaitsta meie planeeti Millised tegevused tekitavad kliimasoojenemist? Millised on suurimad probleemid Eestis? Mida saaksime meie teha, et vähendada kliimasoojenemist?