Mis on vaesus?

Absoluutne vaesus on seisund, kus inimese tulu jääb allapoole teatud minimaalset taset.

Suhteline vaesus näitab kõige lihtsamalt väljendades seda, et ühiskonnas on inimesi, kellel on
raha (ressurssi) vähem kui teistel.

ÜRO on võtnud eesmärgiks aastaks 2030 kaotada kõikjal maailmas vaesus.

Viimase 20 aasta jooksul on vaesuses elavate inimeste hulk maailmas kaks korda vähenenud. Siiski, ki maailmas elaks 100 inimest, elaksid täna 11 inimest vaesuses. Nemad peavad hakkama saama iga päev 1.1 euroga.

ÜRO eesmärgid vaesuse vähendamiseks:

  • Kõikidel inimestel peab olema võimalus käia arsti juures;
  • Kõik inimesed peaksid saama tööl käia;
  • Kõigil inimestel peaks olema võrdne võimalus kasutada tehnoloogiat.

Mida peaks selleks veel tegema? 

Vaata veel vaesuse kaotamise kohta siit.