Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) alustas esimese maailmaharidusliku projektiga ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks 2017. a septembris. Täpsemalt tutvusid õpilased kuue eesmärgiga: vaesuse kaotamine, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi, säästlik tootmine ja tarbimine ning kliimasoojenemise takistamine. ENUTi jaoks on väga oluline, et õpilased mõistaksid, et nende eesmärkide nimel peame tööd tegema kõikjal maailmas.

Neid kuut eesmärki tutvustas ka 2018. a alanud ENUTi teine maailmahariduslik projekt. Projekt koosnes kolmest etapist:

  • Esimeses etapis tutvusid õpilased interaktiivsel viisil arengueesmärkidega ning arutlesid lahenduste üle.
  • Teises etapis oli õpilaste ülesandeks ühe arengueesmärgi kohta iseseisvalt rohkem teada saada.
  • Kolmandas etapis said projektist osavõtnud õpilased kokku suurel maailmahariduse festivalil, kus kõik grupid tutvustasid oma teadmisi ning eesmärkide lahendusi.

 

Tahaksid korraldada sarnase festivali? Juhendi festivali korraldamiseks leiad siit.