Organisatsiooni Think Global (Oxfam, 2018) uuring näitas, et noored on motiveeritud lahendama keerulisi probleeme, näiteks nagu diskrimineerimine, ning nad tunnevad oma vastutust, kuid noored ei tea, kust alustada. Maailmahariduse eesmärgiks ongi võimestada noorte arusaamist maailmast ning aidata neil leida jõukohaseid lahendusi kaasa rääkimiseks ja tegutsemiseks.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) alustas esimese maailmaharidusliku projektiga ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks 2017. a septembris. Täpsemalt tutvusid õpilased kuue eesmärgiga: vaesuse kaotamine, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi, säästlik tootmine ja tarbimine ning kliimasoojenemise takistamine. ENUTi jaoks on väga oluline, et õpilased mõistaksid, et nende eesmärkide nimel peame tööd tegema kõikjal maailmas.

Neid kuut eesmärki tutvustab ka 2018. a alanud ENUTi teine maailmahariduslik projekt. Projekt kulmineerub festivaliga, kus õpilased kehastuvad ekspertideks ning jagavad oma nägemust õiglasemast, võrdsemast ja targemast maailmast.

(Oxfam, 'Teaching Controversial Issues: A guide for teachers' (2018))

Võta ühendust

Projektijuht
Els Heile
els@enut.ee