Millised on soolise võrdõiguslikkuse probleemid?
a) Hariduses
b) Tööl
c) Pereelus

Kuidas seda parandada?

  • Julgustame naisi ja tüdrukuid osalema poliitikas ja majanduses
  • Tunnustame naiste tööd kodudes
  • Lõpetame igasuguse vägivalla naiste vastu
  • Naistel ja meestel peaksid olema võrdsed õigused

Vaata videot, kus tüdrukud oma õiguste eest seisavad: eestikeelsete subtiitrite jaoks klõpsa CC-l ja vali seadetest keeleks Estonian. 

Kuidas suhtud Sina poistesse ja tüdrukutesse?
Kuidas saaksid Sina poiste ja tüdrukute probleemidele tähelepanu juhtida?
Kas poisid ja tüdrukud tohivad ja peaksid tegelema samade huvialadega?
Kas poiste ja tüdrukute võrdne kohtlemine aitab saavutada mõnda teist kestliku arengu eesmärki?

Vaata veel soolise võrdõiguslikkuse arengueesmärgi kohta siit.