Selleks et olla valmis tänapäevasteks väljakutseteks, peame muutma seda, kuidas me kaupu toodame ja tarbime. Peame looma rohkem väärtust, kasutades vähem loodusvarasid, vähendades kulusid ning minimeerides keskkonnamõju. Peame saavutama vähemaga rohkem.

Millega peavad riigid tegelema?

  • Peame kindlustama, et toodete valmistamine ei kahjustaks loodust, inimesi ega tekitaks palju jäätmeid
  • Firmad peavad olema vastutustundlikud
  • Meil peavad olema rahvusvahelised kokkulepped kemikaalide käitlemiseks
  • Peame kaitsma vett, maad ja õhku
  • Peame vähendama toidujäätmeid
  • Julgustama inimesi ostma teise ringi kaupu
  • Räägime inimestele säästvast tarbimisest

Kas teadsid, et ligi kolmandik kogu maailmas toodetud toidust raisatakse või jäetakse kasutamata?Milliseid jäätmeid saaksid Sina vähem tekitada?
Kas sorteerid prügi?
Mida Sina nendest sammudest saaksid teha, et aidata saavutada seda eesmärki?

Vaata veel säästva tootmise ja tarbimise kohta siit