Kas teadsid, et ligi kolmandik kogu maailmas toodetud toidust raisatakse või jäetakse kasutamata?

Millega peavad riigid tegelema?

  • Peame kindlustama, et toodete valmimine ei kahjustaks loodust, inimesi ega tekitaks palju jäätmeid
  • Firmad peavad olema vastutustundlikud
  • Meil peavad olema rahvusvahelised kokkulepped kemikaalide käitlemiseks
  • Peame kaitsma vett, maad ja õhku
  • Peame vähendama toidujäätmeid
  • Julgustama inimesi ostma teise ringi kaupu
  • Räägime inimestele säästvast tarbimisest

Milliseid jäätmeid saaksid Sina vähem tekitada?
Kas sorteerid prügi?
Mida Sina nendest sammudest saaksid teha, et aidata saavutada seda eesmärki?