Kui maailmas elaks 100 inimest, oskaksid 86 inimest lugeda, kuid 14 ei oskaks.

Millele peavad riigid tähelepanu pöörama?

  • Kool peab olema turvaline ja tunnustav
  • Kõigil peavad olema võimalused heaks tulevikuks
  • Kõigil peab olema võrdne võimalus koolis käia
  • Teotahtelised ja targad õpetajad on olulised

Miks on haridus nii oluline?
Mis veel takistab lastel koolis käimist?
Kas koolikiusamine on ka probleem? Vaata siia.
Mis Sina tahaksid, et koolis teistmoodi oleks?

Vaata veel kvaliteetse hariduse kohta siit.