Jalvi, Jana – Women in Politics in Traditional Countries

Jalvi, Jana – Women in Politics in Traditional Countries (2000)

Õppe-/uurimisasutus: TÜ
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond/ poltoloogia osakond
Uurimuse juhendaja: Rein Taagepera
Uurimuse tüüp: BA

Seotud teemad