Jalvi, Jana – Inglise-eesti soolise võrdõiguslikkuse sõnastik (2002)

Inglise-eesti soolise võrdõiguslikkuse sõnastik (2002)
Autor: Jana Jalvi

Õppe-/uurimisasutus: TÜ
Osakond/õppetool: Filosooloogia teaduskond/ germaani-romaani filoloogia osakond
Uurimuse juhendaja: Kersti Meinart
Lehekülgi: 60
Uurimuse tüüp: MA