Jalvi, Jana – Inglise-eesti soolise võrdõiguslikkuse sõnastik (2002)

Jalvi, Jana – Inglise-eesti soolise võrdõiguslikkuse sõnastik (2002)

Õppe-/uurimisasutus: TÜ
Osakond/õppetool: Filosooloogia teaduskond/ germaani-romaani filoloogia osakond
Uurimuse juhendaja: Kersti Meinart
Lehekülgi: 60
Uurimuse tüüp: MA

Seotud teemad