Ivask Kati – Soorollidega seonduvad stereotüübid tööturul kui inimese igapäevatöö toimetuleku takistus ja probleemide allikas

Ivask Kati – Soorollidega seonduvad stereotüübid tööturul kui inimese igapäevatöö toimetuleku takistus ja probleemide allikas (2004)

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond
Uurimuse juhendaja: Kikas Margo
Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö