Viks, Karin; Madar, Elina – Vägistamised

Õppe-/uurimisasutus: Sisekaitseakadeemia politseikolledž
Juhendaja: Uno Traat

Tallinn, 1999

Sisukord

Sissejuhatus. / 1. Peatükk. 1.1. Seksuaalkuritegude iseloomustus ja seksuaalkuritegude liigid. 1.2. Vägistamine kui üks ohtlikumaid kuritegusid. 1.3. Vägistajate tüübid. 1.4. Vägistaja isiksus. 1.5. Vägistamise ohver. 1.6. Vägistamise kohtueelne uurimine. / 2. Peatükk. 2.1. Vägistamise dünaamiline analüüs Eestis. 2.2. Vägistamise analüüs välisriikides. / 3. Peatükk. 3.1. Naiste vägistamisohvriks langemise preventsioonist. 3.2. Soovitusi naistele. / Kokkuvõte. / Lisad.

136 lk. ; lisad lk. 137-143
Bibliograafia lk. 135-136
Kokkuvõte inglise keeles lk. 133-134
Kokkuvõte lk. 128-132

Märksõnad

seksuaalkuriteod ; vägistamine ; vägistajad ; kohtueelne uurimine ; seksuaalkuriteoohvrid ; seksuaalne vägivald