Tomingas, Aleksandr – Alaealised vägistajad

Õppe-/uurimisasutus: Sisekaitseakadeemia politseikolledž
Juhendaja: Uno Traat

Uurimuse tüüp: Diplomitöö
Tallinn, 2003

Sisukord

Sissejuhatus. / 1. Vägistamise mõiste. 1.1. Vägistamise mõiste Kriminaalkoodeksi järgi. 1.2. Vägistamise mõiste Karistusseadustiku järgi. / 2. Vägistamine. 2.1. Üldiseloomustus. 2.2. Ühiskonna alkoholiseeritus. 2.3. Narkomaania. 2.4. “Provokatiivne käitumine”. 2.5. Vägistamise liigid. 2.6. Vägistamise tagajärjed. / 3. Vägistajad. 3.1. Vägistajate vanuseline struktuur. 3.2. Vägistajate hariduslik struktuur. 3.3. Seksuaalsete häirete ja hälvete sotsiokultuurilised põhjused. 3.4. Alaealiste vägistajate statistika. 3.5. Vägistajate tüpoloogia. 3.6. Muid vägistajate tüpoloogiaid. / 4. Vägistamise ohver. 4.1. Ohvrite jagunemine, millal ohver võib midagi tegemata ohvriks sattuda. 4.2. Vägistamistrauma sündroom. / 5. Intervjuud. 5.1. Intervjuu 1. Anette. 5.2. Intervjuu 2. Juulia. 5.3. Intervjuu 3. Tiina Kase. 5.4. Intervjuu 4. Lidia Petrova. 5.5. Intervjuu 5. Pille Alaver. / 6. Kohtuotsus. / Kokkuvõte. / Lisad.

63 lk. ; lisad lk. 51-63
Bibliograafia lk. 50
Kokkuvõte vene keeles lk. 48-49
Kokkuvõte lk. 46-47

Märksõnad

alaealised kurjategijad ; alaealised ; vägistamine ; vägistajad ; alaealised vägistajad ; ohvrid ; vägistamise ohvrid