Uudiskiri 1/2019


ENUTi kevadkonverents „Naistest ja meestest – seekord rohkem meestest!”

Traditsioonilise kevadkonverents toimus 24. mail Tallinnas ja keskendus seekord oluliselt enam meestele.

ENUT kevadkonverents 2019 tunnuspilt
Parima sooteadliku MTÜ autasustamine ENUTi kevadkonverentsil 2019

Tiitel “Parim sooteadlik MTÜ” kuulub tänavu MTÜ-le Eesti Pagulasabi

MTÜ Eesti Pagulasabi eesmärk on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Pagulasabi pakub kohanemist ja lõimumist toetavaid teenuseid rahvusvahelise kaitse saajatele; tegeleb humanitaarabi andmise ja korraldamisega kriisiolukordades; lähetab töötajaid ja vabatahtlikke rahvusvaheliste projektide läbiviimiseks jms. Eesti Pagulasabi juhindub oma tegevuses järjepidevalt võrdse kohtlemise põhimõttest ning on allkirjastanud ka mitmekesisuse kokkuleppe.

Ülle-Marike Papp "Miks on oluline rääkida tüdrukute ja poiste võrdsusest?"

Selleks, et otsused oleksid demokraatlikud ja arvestaksid erinevate rahvastikugruppide huve, on loodud valla või linnavolikogude nõuandvad organid – noortevolikogud. Noortele on antud võimalus väljendada oma seisukohti nii kohaliku elu kui ka riigiasjade küsimustes. Tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused on iga inimese põhiõigused. Kuid demokraatia ja põhiõigused ei realiseeru iseenesest, neid tuleb silmas pidada kõigis tegevustes ja kõigil tasanditel.

Ülle-Marike Papp kõnelemas ENUT 20 Kevadkonverentsil 2017
Liia Hänni kõnelemas 8. märtsil 2019 seminaril Tartus

Naistepäeva seminar Tartus

8. märtsil toimus Tartus hotellis London naistepäevale pühendatud seminar "Valimiste aasta: naised Eesti ja Euroopa poliitikas", mille korraldas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) koostöös Euroopa Parlamendi bürooga Eestis. Teemadeks olid naiste osalus poliitikas ning naised Euroopa Parlamendis.

Ettepanekud Riigikogu naiste ühendusele

8. märtsil k.a Tartus ENUTi korraldamisel toimunud seminaril „Naised poliitikas“ analüüsiti Riigikogu valimistulemusi ning koguti mõtteid ja ootusi Riigikogu XIV koosseisule, mille elluviimisel oodatakse Riigikogu liikmeks valitud naiste ühist panust.

silt this way
Teavitusprojekt "Maailmahariduslik festival ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks" 2018-2019

Teavitusprojekt "Maailmahariduslik festival ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks" 2018-2019

Projekti eesmärk oli tõsta õpilaste teadlikkust ÜRO kestliku arengu eesmärkidest. Projektis käsitleti koolides kuut ÜRO kestliku arengu eesmärki: vaesuse kaotamine (arengueesmärk nr 1); kvaliteetse hariduse ning elukestva õppevõimaluste tagamine (nr 4); sooline võrdõiguslikkus (nr 5); ligipääs veele ning korralikele sanitaartingimustele (nr 6); edendada säästvat tarbimist ja tootmist (nr 12); leida meetmed kliimamuutuste mõjude vastu võitlemiseks (nr 13). Seekord võtsid projektist osa 5.-6. klasside õpilased kuuest koolist.

Ariadne Lõng

Mais 2019 nägi ilmavalgust "Ariadne Lõnga" verivärske number. Uue numbri teemasid tutvustas ajakirja peatoimetaja Eve Annuk ka seminaril 8. märtsil Tartus.

Uudiskirjandus

2019. aasta I poolel saabunud ostetud raamatute nimekiri.