Teavitusprojekt „Maailmahariduslik festival ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks“ 01.06.2018–31.05.2019

Teavitusprojekt "Maailmahariduslik festival ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks" 2018-2019Projekti eesmärk oli tõsta õpilaste teadlikkust ÜRO kestliku arengu eesmärkidest. Projektis käsitleti koolides kuut ÜRO kestliku arengu eesmärki: vaesuse kaotamine (arengueesmärk nr 1); kvaliteetse hariduse ning elukestva õppevõimaluste tagamine  (nr 4); sooline võrdõiguslikkus (nr 5); ligipääs veele ning korralikele sanitaartingimustele (nr 6); edendada säästvat tarbimist ja tootmist (nr 12); leida meetmed kliimamuutuste mõjude vastu võitlemiseks (nr 13).

Projektist võtsid osa 5.-6. klasside õpilased kuuest koolist kokku 11 klassiga: Holstre Kool (2 klassi), Pärnu Vabakool (1 klass), Tartu Forseliuse Kool (1 klass), Haabersti Vene Gümnaasium (2 klassi), Kose Gümnaasium (2 klassi), Kalamaja Põhikool (3 klassi). Haabersti Vene Gümnaasiumist võtsid osa keelekümbluse klass ning venekeelse õppekavaga klass.

Projekti etappidest võttis osa 195 õpilast ning festivalil osales 122 õpilast. Lisaks kaasasid koolid projektitegevustesse veel kümneid kaasõpilasi. Seega oli kogu otseste kasusaajate hulk ligikaudu 300.

Projekti alguses ning lõpus viidi läbi küsitlus, mille abil oli võimalus hinnata projekti mõju. Mõjuanalüüsist selgus, et projekti tulemusena olid õpilased teadlikumad ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ning oskasid pakkuda lahendusi, kuidas kohalikke ja globaalseid probleeme lahendada. Projekti raames korraldati ka õpetajatele maailmahariduse seminar, mille eesmärk oli näitlikustada, kuidas kaasata maailmaharidus erinevatesse õppeainetesse.

Projekti edukusele viitab ka õpetajate soov jätkata sarnaste projektide korraldamist. Tartu Forseliuse Kool ning Miina Härma Gümnaasium alustavad järgmisel õppeaastal samuti maailmahariduse ühisprojektiga, millele pandi alus käesoleva projekti raames toimunud õpetajate seminaril Tartus.

Jätkuprojektide korraldamiseks valmis ka online-juhendmaterjal (www.bit.ly/enutonlinejuhend), mille põhjal on võimalik samm-sammult korraldada maailmahariduse festival.

Lisaks kaasasid kolm kooli (Kalamaja Põhikool, Holstre Kool, Tartu Forseliuse Gümnaasium) projektitegevustesse ka teisi koole ning teisi vanuseastmeid, mis täitis veel enam teavitusprojekti eesmärke.

Positiivsena võib välja tuua ka koostööd erasektoriga ja teiste vabaühendustega.

Maailmahariduse projektide põhjal saaksid õpilased teha põhikooliastme loovtöid. Sarnased projektid võiksid õpetajatega tegevusi ning ajakava arutades sellele võimalusele keskenduda.

Kasulik on teha koostööd ka erasektoriga, kuna õpilastel on palju õppida vastutustundliku ettevõtluse valdkonnast. Selline koostöö kaasaks erasektorit kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

Kuue kooli õpilased läbisid projekti kolm etappi, mille tulemusena esitlesid oma teadmisi ning lahendusi arengueesmärkide saavutamiseks maailmahariduse festivalil Kultuurikatlas 20. märtsil 2019. Festivalil kajastati kõiki kuut arengueesmärki, millele projekt keskendus.

Peaesinejaks kutsuti festivalile MTÜ Mondo maailmahariduse projektijuht Terje Tamm. Külalistena andsid õpilastele tagasisidet veel ka Eesti Päevalehe ajakirjanik Joosep Tiks ning jätkusuutliku moe disainer Reet Aus.

Õpilasi ja nende juhendajaid tunnustati tänukirjade ja jätkusuutliku tarbimisega kooskõlas olevate meenetega.