ENUTi kevadkonverents “Naistest ja meestest – seekord rohkem meestest!”

Traditsioonilise kevadkonverentsi, mis toimus 24. mail Talinnas, juhatas sisse ENUTi juhatuse esinaine Reet Laja. Ettekande heaolu arengukava rakendamisest tegi sotsiaalminister Tanel Kiik, kes lubas igati toetada soolise võrdõiguslikkuse positiivseid arenguid heaolu arengukava raames.

Koos ministriga anti välja aukiri aasta parimale sooteadlikule MTÜle. Konkurss sellisele tiitlile korraldati juba kümnendat korda. Konkursi võitjaks osutus tänavu MTÜ Eesti Pagulasabi.

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu tulemusi tutvustas Lastekaitseliidu president Ene Tomberg.

Meeste elukaare erinevatest arengutest andsid ülevaate mehed ise. Algatusega „Pikema sõpruse päev“ kutsus eelkõige mehi meeste tervisele mõtlema Taivo Puuorg.

Isade suuremale kohusetundele juhtis tähelepanu oma ettekandes „Isad tänases Eestis” MTÜ LasterikkadIsad üks eestkõnelejaidTaavi Tamkivi. Isade gruppide töökogemustest Rootsis, Valgevenes ja Venemaal rääkis sotsiaaltöötaja ja koolitaja Nikolai Jeremin. Kaitseväes töötanud meestest ja nende edasisest käekäigust tegi vastava uurimuse põhjal kokkuvõtte Andres Siplane Kaitseministeeriumist.

Eriti suurt huvi pakkus nii osavõtjatele kui ka meediale uurimus vanemate meeste tegevusest pealkirja all “Kellele on Eestis vaja vanemaid mehi?” Tulemustest tegi ettekande ette Iris Pettai Eesti Avatud Ühiskonna Instituudist.

Teatud tasakaalu meeste ja naiste tegevuste käsitlusse konverentsi kavas tõi oma ettekandega „Kellele on vaja noori naisi?” Johanna-Mai Riismaa, kes tutvustas vabatahtlike kaasamisplatvormi ja oma ettevõtet Zelos.

Seejärel esitleti ENUT nais- ja meesuuringute ajakirja Ariadne Lõng uut numbrit. Ülevaate ajakirjast andis ENUTi juhatuse liige Mirjam Hinrikus, sõna sai ka ühe artikli autor Kristi Malmberg.