Liia Hänni kõnelemas 8. märtsil 2019 seminaril Tartus

Naistepäeva seminar Tartus

8. märtsil toimus Tartus hotellis London naistepäevale pühendatud seminar “Valimiste aasta: naised Eesti ja Euroopa poliitikas“, mille korraldas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) koostöös Euroopa Parlamendi bürooga Eestis. Seminaril esimeses osas analüüsisid naiste osalust poliitikas Mirjam Allik Glasgow Ülikoolist (vt

Parima sooteadliku MTÜ autasustamine ENUTi kevadkonverentsil 2019

Parim sooteadlik MTÜ 2019 on Eesti Pagulasabi

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) poolt juba 10. korda välja antud tiitel “Parim sooteadlik MTÜ” kuulub tänavu MTÜ-le Eesti Pagulasabi. Võitja kuulutati välja ENUTi kevadkonverentsil 24. mail. MTÜ Eesti Pagulasabi on asutatud 2000. Aastal Tartus. Pagulasabi eesmärk on seista pagulaste

Miks on oluline rääkida tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste võrdsusest?

(Lühendatult Ülle-Marike Papi sama pealkirja kandvast juhendmaterjalist) Selleks, et otsused oleksid demokraatlikud ja arvestaksid erinevate rahvastikugruppide huve, on loodud valla või linnavolikogude nõuandvad organid – noortevolikogud. Noortele on antud võimalus väljendada oma seisukohti nii kohaliku elu kui ka riigiasjade küsimustes.