Reinart, Kaja – Naissoost ettevõtjad Eestis

Juhendaja: Arvi Kuura, PhD (haldusjuhtimine)
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Osakond/õppetool: Ettevõtluse osakond, ettevõtlus ja projektijuhtimine

Uurimuse tüüp: Diplomitöö
Pärnu, 2005

Seotud teemad