Paluoja, Diana – Naised projektijuhtidena Eestis

Juhendaja: Arvi Kuura, PhD
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Osakond/õppetool: Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Uurimuse tüüp: Diplomitöö
Pärnu, 2013

Lisad

Täistekst dspace.ut.ee

Seotud teemad