Paes, Kadri – Naisettevõtlus Eestis – hetkeolukord, probleemid ja arenguperspektiivid

Juhendaja: Mairi Tamm, kaasjuhendaja Airi Noppel
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Osakond/õppetool: Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Uurimuse tüüp: Diplomitöö
Pärnu, 2011

Seotud teemad