Meronen, Karin – Naiste ettevõtlus ning töö- ja eraelu tasakaalustamine

Juhendaja: Arvi Kuura, PhD

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Osakond/õppetool: Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Uurimuse tüüp: Diplomitöö

Pärnu, 2015

Seotud teemad