Räim, Tõnis – Perevägivalla vastane koostöövõrgustik Võru maakonna näitel

Õppe-/uurimisasutus: Sisekaitseakadeemia politseikolledž
Juhendaja: Katri Tammekand
Uurimuse tüüp: Diplomitöö
Aasta: 2006

Sisukord

Sissejuhatus / 1. Vägivalla mõiste ja liigid, perevägivald. 1.1. Vaimne, füüsiline ja seksuaalne vägivald. 1.2. Perevägivald. / 2. Võrgustikutöö. 2.1. Sotsiaalvõrgustik ja ametnikevõrgustik. / 3. Perevägivalla vastaseid koostöö võimalusi rahvusvahelises praktikas. 3.1. USA, Duluth mudel. 3.2. Suurbritannia mudel. 3..3 Austria mudel. 3.4. Rootsi mudel. / 4. Uurimisprobleemi asetus ja metoodika. / 5. Uurimistulemuste analüüs. 5.1. Taustainfo. 5.2. Võrgustiku koosseis Võru maakonnas. 5.3. Võrgustiku koordinaator/võtmeisik Võru maakonnas. 5.4. Koostöö vormid võrgustiku töös Võru maakonnas. 5.5. Takistused võrgustiku töös Võru maakonnas. 5.6. Nägemus võrgustiku arengust Võru maakonnas. 5.7. Teiste riikide kogemuse kasutamise võimalused võrgustiku arendamisel Võru maakonnas. / Kokkuvõte

51 lk. ; lisad lk. 48-51

Bibliograafia lk. 45-47
Kokkuvõte lk. 40-42
Kokkuvõte inglise keeles lk. 43-44