Krass, Helen – Perevägivallajuhtumid Põhja Politseiprefektuuri Kesklinna politseiosakonna territooriumil 2005-2007

Õppe-/uurimisasutus: Sisekaitseakadeemia politseikolledž
Juhendaja: Riina Kroonberg

Uurimuse tüüp: Diplomitöö
Tallinn, 2007

73 lk. ; lisad lk. 59-73

Bibl. märkus Bibliograafia lk. 57-58

Sisukord

Sissejuhatus / 1. Perevägivalla spetsiifika. 1.1. Naistevastase vägivalla ajaloost. 1.2. Vägivalla määratlemine. 1.3. Vägivalla teooriad. 1.4. Ohvriteooriad. 1.5. Lapsed perevägivalla ohvritena. 1.6. Vanemad laste poolse vägivalla ohvritena. 1.7. Õdede-vendade vaheline vägivald. 1.8. Vanavanemate vastu suunatud vägivald. / 2. Perevägivallajuhtumiga tööd reguleerivad õigusaktid. 2.1. Perevägivalla infolehe eesmärk ja käitlemise kord. 2.2. Perevägivallajuhtumitega töö organiserimine Kesklinna politseiosakonnas. 2.3. Ohvriabitöötaja kaasamise alused. / 3. Ülevaade ja analüüs Kesklinna politseiosakonnas asetleidnud perevägivallajuhtumitest. 3.1. Kannatanu profiil. 3.2. Vägivallatseja profiil. 3.3. Vägivalla iseloom. / Kokkuvõte

Kokkuvõtte jms. märkus Kokkuvõte inglise keeles lk. 56

Kokkuvõte lk. 52-55