Kullamaa, Kairi – Naiste vastu suunatud perevägivald. Vägivallatseja võimalikud mõjutusvahendid

Õppe-/uurimisasutus: Sisekaitseakadeemia politseikolledž
Juhendaja: Helve Kase

Uurimuse tüüp: Diplomitöö
Tallinn, 2005

Sisukord

Sissejuhatus / 1. Perevägivalla mõiste ja olemus. 1.1. Vägivalla määratlemine. 1.2. Perevägivalla olemus. / 2. Perevägivalda soodustavad tegurid ja tagajärjed. 2.1. Perevägivalda soodustavad tegurid. 2.2. Müüdid perevägivallast. 2.3. Perevägivalla võimalikud tagajärjed. / 3. Naiste vastu suunatud perevägivallast Eestis. 3.1. Läänemaal läbiviidud perevägivalla uurimus. 3.2. Perevägivalda puudutavad siseriiklikud õigusaktid. / 4. Vägivallatseja võimalikud mõjutusvahendid Eestis ja mujal maailmas. 4.1. Miks on vaja aidata vägivallatsejat? 4.2. Vägivallateraapia kui üks võimalik vägivallatseja mõjutusvahend. 4.3. Prokuratuuri võimalused vägivallatseja mõjutamisel. 4.4. Kriminaalhooldaja võimalused vägivallatseja mõjutamiseks. 4.5. Ohvriabi võimalused vägivallatseja mõjutamiseks. 4.6. Politsei võimalused vägivallatseja mõjutamiseks. 4.7. Kogemused välismaal. / Kokkuvõte

56 lk. ; lisa lk. 56
Bibl. märkus Bibliograafia lk. 54-55
Kokkuvõtte jms. märkus Kokkuvõte vene keeles lk. 53
Kokkuvõte lk. 49-52