Kübarsepp, Igor – Politsei roll paarissuhtevägivalla ennetamisel

Õppe-/uurimiasutus: Sisekaitseakadeemia politseikolledž
Juhendaja: Katri Tammekand
Ilmunud: Tallinn, 2005

Sisukord

Sissejuhatus / 1. Perevägivalla mõiste ja liigid. / 2. Paarisuhtevägivalla põhjused ja seda soodustavad tegurid. / 3. Paarisuhtevägivalla tagajärjed. 3.1. Paarisuhtevägivalla tase maailmas. 3.2. Naistevastase vägivalla tase Eestis aastal 2001-2003. / 4. Paarisuhtevägivald politseistatistikas. / 5. Paarisuhtevägivald Eesti seadusandluses. / 6. Rahvusvaheline kogemus paarsuhtevägivalla juhtumite ennetamisel politsei poolt. / 7. Uurimus. 7.1. Paarisuhtevägivalla juhtumite lahendamine politseis. Politsei õigused paarisuhtevägivalla lahendamisel. 7.2. Info kogumine ja koostöö paarisuhtevägivalla ennetamisel. 7.3. Konstaabli järelevalve. 7.4. Spetsiaalsete talituste loomine ja koolituste läbiviimine paarisuhtevägivalla juhtumite efektiivsemaks lahendamiseks ja ennetamiseks. 7.5. Lähenemiskeelu kasutamine paarisuhtevägivalla ennetamisel. / Kokkuvõte

47 lk. ; lisad lk. 41-47
Kokkuvõtte jms. märkus Kokkuvõte lk. 34-36
Kokkuvõte vene keeles lk. 37
Bibliograafia lk. 38-40

Märksõnad

paarisuhted ; perevägivald ; vägivald ; vägivalla ennetamine ; politseitöö ; väärkohtlemine