Sugu telepildis. TV3

Võrreldes aastal 2000 läbiviidud uurimust 2020. aastal läbi viidud uurimusega, siis on mõlema uurimuse tulemustes näha märgatavaid erinevusi. Andmete põhjal selgus, et viimase 20 aasta jooksul on TV3 läbinud suuri mudatusi,  naiste ja meeste osakaal on muutunud võrdsemaks. Olenemata naiste osakaalu tõusust on TV3 puhul näha veel 20. aasta taguseid nähtusi nagu vaikivad naised või

Sugu telepildis. Kanal 2

Kui võrrelda 2000. aastal läbiviidud uurimust 2020. aastal läbiviidud uurimusega, on mõlema uurimuse tulemustes näha märkimisväärseid erinevuseid. On näha, et telekanalis on toimunud üsnagi suured muudatused- naiste ja meeste osakaal on muutunud võrdsemaks. Olenemata naiste osakaalu tõusust on eriti suuri eristusi võimalik leida just esinejate funktsiooni kategooria all, mil selgub, et naised on rohkem sõna

Sugu telepildis

Sugu telepildis 2020 Mis ja kellele? Õppevahendi “Sugu telepildis 2020” eesmärk on arendada kriitilist vaadet meeste ja naiste telepildis kujutamise vallas ja selle peamine fookus on, kes ja mis asjaoludel saab sõna teleekraanil. Õppevahendi peamine sihtgrupp on meediaprofessionaalid – materjal sobib koolituseks, programmiarenduseks ja programmide hindamiseks. Õppevahend on kasulik ka ajakirjanduse ja kommunikatsiooni üliõpilastele, aga