Võrreldes aastal 2000 läbiviidud uurimust 2020. aastal läbi viidud uurimusega, siis on mõlema uurimuse tulemustes näha märgatavaid erinevusi. Andmete põhjal selgus, et viimase 20 aasta jooksul on TV3 läbinud suuri mudatusi,  naiste ja meeste osakaal on muutunud võrdsemaks. Olenemata naiste osakaalu tõusust on TV3 puhul näha veel 20. aasta taguseid nähtusi nagu vaikivad naised või nende puudumine täielikult. Sealjuures on saatejuhid tihti kas mees või meestepaar, mis 2000. aastal tehtud uuringu järgi oli ka toona trend. TV3 puhul väljendus naiste suurem osalus just intervjueeritavate näol. Seda nii poliitikute, ekspertide kui ka tavakodanike näol. Esimeste kahe suurem osalus pigem pegeldab ühiskonna enda arengut (näiteks naiste suurem osalus poliitikas) kui telekanali enda suhtumist. Sealjuures peab märkima, et andmeid üldistades oli TV3 ekraanil iga naispoliitiku ja -eksperdi kohta vastavalt 2-3 meespoliitikut ja -eksperti. Telekanali töötajaskonda analüüsides selgus, et kui režissöörid on valdavalt mehed, siis produtsendid on ennekõike naised.

Järgnevalt on välja toodud uurimuse tulemused erinevate kategooriate järgi. Et kategooriad tekiksid, kasutasime kodeerimisjuhendit. Jälgisime TV3 saateid vahemikus 21-27.09.2020, prime time ajal 19.00-23.00 ja nädalavahetustel terve päev, vahemikus 08.00-23.00. Sellele ajalõigule toetudes on valminud alljärgnevad uurimistulemused.

Mees saatejuht ning kaks naisest saatekülalist iseloomustamas üldist sugude dünaamikat TV3 eetris. "Märgatud Eestis" Hooaeg 1, Episood 4 (7 minutit, 3 sekundit).

Analüüs