Kanal 2

Kui võrrelda 2000. aastal läbiviidud uurimust 2020. aastal läbiviidud uurimusega, on mõlema uurimuse tulemustes näha märkimisväärseid erinevuseid. On näha, et telekanalis on toimunud üsnagi suured muudatused- naiste ja meeste osakaal on muutunud võrdsemaks. Olenemata naiste osakaalu tõusust on eriti suuri eristusi võimalik leida just esinejate funktsiooni kategooria all, mil selgub, et naised on rohkem sõna saanud pigem kodu, perekonna ja ühiskonnateemadel ja jätkuvalt on naiste osakaal näiteks tehnika või poliitika valdkonnas üsnagi madal. Olenemata sellest on naiste osakaal tõusnud põllumajanduse ja majanduse valdkondade puhul, mil naised moodustavad sõna saanutest pea 50%.

Erakanalites on suureks sissetulekuallikaks ka reklaamid. Ühe saate vahele näidatakse erinevaid lühikesi, tavaliselt mõnekümne sekundi pikkuseid reklaamklippe, paar korda saate jooksul, sõltuvalt saate enda kogupikkusest ning saate eetris olemise kellaajast. Kõik reklaamid on kodeerimisel arvesse võetud kui eraldiseisvad sõnavõtud.

Järgnevalt on välja toodud uurimuse tulemused erinevate kategooriate järgi. Et kategooriad tekiksid, kasutasime kodeerimisjuhendit. Jälgisime Kanal 2 saateid vahemikus 21-27.09.2020, prime time ajal 19.00-23.00 ja nädalavahetusetel terve päev, vahemikus 08.00-23.00. Sellele ajalõigule toetudes on valminud alljärgnevad uurimistulemused.

 

Üldvalim oli kokku  6410 inimest, kellest moodustasid 3257 mehed ning 3153 naised.

Analüüs