Eesti Televisioon – ETV

Võrreldes 2000. aastal läbiviidud uurimust 2020. aastal läbi viidud uurimusega, siis on mõlema uurimuse tulemustes näha erinevusi. Tulemustest selgus, et telekanalis on toimunud nii mõningadki muudatused,  naiste ja meeste osakaal on muutunud võrdsemaks. Olenemata naiste osakaalu tõusust on eriti suuri eristusi võimalik leida just esinejate funktsiooni kategooria all, mil selgub, et naised on rohkem sõna saanud pigem perekonna ja ühiskonna teemadel ja jätkuvalt on naiste osakaal näiteks tehnika või poliitika valdkonnas madalam kui meestel. Üllatav oli ETV kanali puhul see, et naiste osakaal produtsentide hulgas oli märgatavamalt suurem kui meeste osakaal.

Järgnevalt on välja toodud uurimuse tulemused erinevate kategooriate järgi. Et kategooriad tekiksid, kasutasime kodeerimisjuhendit.  Jälgisime ETV saateid vahemikus 21-27.09.2020, prime time ajal 19.00-23.00 ja nädalavahetustel terve päev, vahemikus 08.00-23.00. Sellele ajalõigule toetudes on valminud alljärgnevad uurimistulemused.

 

Üldvalim oli kokku 730 inimest, kellest moodustasid 426 mehed ning 304 naised.

 

Analüüs