Pilvre, Barbi – Construction of gender in the cover-column “Persoon” in the Estonian weekly “Eesti Ekspress”

Juhendaja: Kolga,Voldemar
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Osakond/õppetool: Psühholoogia osakond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2000

Lisad

Täistekst: www.academia.edu

Seotud teemad