Meeste ja naiste potentsiaali võrdväärsem rakendamine ühiskonnas – ENUT tegevusprogramm (2011)

Projekti nimi: Meeste ja naiste potentsiaali võrdväärsem rakendamine ühiskonnas – ENUT tegevusprogramm (2011)

Kestus: 01.02.2011 – 31.12.2011

Eesmärk: projekti üldeesmärgiks on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades.
Sihtgrupp: riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud, poliitikud, ajakirjanikud, üliõpilased, kodanikeühendused, laiem avalikkus (eeskätt noored ja venekeelne elanikkond).

Tegevused:

  • viiakse läbi soolise võrdõiguslikkuse alaseid koolitusi ja ümarlaudu,
  • kavandatakse eestkostetegevusi poliitikate muutmiseks soolist võrdõiguslikkust edendavaks,
  • viiakse läbi poliitikate analüüse soolisest aspektist.

Partnerid: MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, maakondlikud arenduskeskused (MAK)

Projektijuht: Reet Laja

Rahastaja: Hasarmängumaksu Nõukogu

Projekti käigus valmivad materjalid:

Õppematerjalid

Poliitikate analüüs