PKK – Tööelu kvaliteedi parandamine praktilise kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu väljaandmise ning selle kasutusvõimaluste tutvustamise kaudu (2010-2011)

Projekti nimi: PKK – Tööelu kvaliteedi parandamine praktilise kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu väljaandmise ning selle kasutusvõimaluste tutvustamise kaudu

Kestus: 01.10.2010-30.09.2011

Eesmärk: Käesoleva projekti üldeesmärgiks on tööelu kvaliteedi parandamine, sh võrdse kohtlemise suurendamine, läbi praktilise eesti- ja venekeelse kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu väljaandmise ning selle kasutamist tutvustavate suvekoolide ja seminaride korraldamise.

Sihtgrupp:

Taotleja: Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit

Tegevused: Projekti raames väljaantav käsiraamat hakkab kajastama muutunud ja kehtivat seadusandlust ning andma praktilisi õpetusi ning näpunäiteid, kuidas läbirääkimistel käituda. Lisaks sellele soovitakse käsiraamatus põhjalikult käsitleda ka võrdse kohtlemise teemat sh palgalõhe vältimist, töö hindamist, töö- ja pereelu ühitamist, diskrimineerimist töökohal, võrdse kohtlemise aspekte kollektiivläbirääkimiste protsessis, kollektiivlepingute soolise mõju analüüsi jm.

Partnerid: Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

ENUTipoolne projektijuht: Reet Laja

Rahastaja: Projekti kaasfinantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3.2 „Tööelu kvaliteedi parandamine“

Projekti käigus valminud materjalid: