Kodanikuühiskonna tugevdamine, tutvustades Euroopa noortele võimalusi kasutada oma õigust teabele (SIA4Y)

ENUT on alates 1. detsembrist 2018 partneriks rahvusvahelises projektis „Kodanikuühiskonna tugevdamine, tutvustades Euroopa noortele võimalusi kasutada oma õigust teabele“ (SIA4Y). Projekti eesmärgiks on parandada noorte teadmisi nende õigustest ning pakkuda praktilisi näiteid, kuidas õigus teabele aitab neil ühiskonnas kaasa rääkida.

ENUT viib projekti raames läbi sootundliku eelarvestamise teemalise seminari, mis toimub 12. aprillil. Seminarile on osalema oodatud erinevad noorteorganisatsioonid.

Projektis osalevad kuus organisatsiooni viiest eri riigist: Polish Economic Society Branch in Gdańsk (Poola), Euroregion Baltic (Poola), Social Innovation Centre (Läti), Active European Citizens Finland (Soome), WeCitizens (Belgia), Transparencia (Belgia) ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus.

Projektikohtumine Riias 15.01.2020

Projekti lõpparuanne “SIA4Y final publication Transparency

Projekti rahastatakse Kodanike Euroopa programmist. Projekti koduleht: civicyouth.eu

Vaata ka lühiklippi esimesest kokkusaamisest Gdanskis.