Toimus ümarlaud “Kuidas soolist võrdõiguslikkust Eesti omavalitsustes efektiivse(ma)lt rakendada”

ENUTi liikmetega kutsusime kohtuma Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse juhi Liivi Pehki ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu büroo tegevdirektori Ott Kasuri, kes mõlemad on olnud ENUTi head koostööpartnerid läbi aastate.

Ümarlaual viibinute ühiseks sooviks on, et tegevuskavade koostamisel, tegevusi ja kohalikke teenuseid planeerides vaadatakse kõigepealt seda, milline on meeste ja naiste, eri rahvusest, eri vanuses, erinevat puuetega või ka näiteks erineva emakeelega inimeste olukord – kus on mahajäämus, kust nö king pigistab, kuidas on lood eri gruppide ligipääsetavusega.

Ligipääsetavus aga võib tähendada paljusid erinevaid aspekte – näiteks seda, kui kaugel on töökoht, kuhu on mehed või naised nõus sõitma. Samuti pole linnakujundus pelgalt dekoratsioonid, vaid ka mõjus vahend, mille kaudu on võimalik muuta linnakeskkond elanike ja külastajate jaoks turvalisemaks ja meeldivamaks paigaks.

Peagi valmib ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuses linnade keskväljakute, turismiobjektide ning koostöös RMK-ga ka loodusradade ligipääsetavuse analüüs.

Ott Kasuri ja Liivi Pehk

 

Materjale kohalikele omavalitsustele