ENUT Võrdse palga päev 2018

Väikeste, raskelt tulevate sammudega edasi – nii näitavad soolise palgalõhe viimased andmed Eurostatilt.

Oleme ikka veel Euroopa Liidus nimekirja lõpus. Eesti sooline palgalõhe vähenes aastaga 1,6 protsenti.

“Sooline palgalõhe kujuneb paljude tegurite koosmõjus, kuid süsteemse lähenemise ja pideva teavitustööga kõigis eluvaldkondades on võimalik ebavõrdsuse vähenemisele kaasa aidata,” ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. “Kindlasti on soolise palgalõhe vähendamisel oluline roll tööandjatel ning nende toetamisel, et organisatsioonide sees mõeldaks rohkem soolise võrdõiguslikkuse ja palgasüsteemide analüüsimisele. Samuti on naised muutunud julgemaks ning oskavad oma kvalifikatsiooni hinnata ning töö eest ka väärilist tasu nõuda.” (https://www.postimees.ee/4427885/)

ENUT tähistas 2018. aasta võrdse palga päeva traditsioonilise aruteluüritusega, seekord pealkirja all “Kuidas vähendada meeste ja naiste palga vahet? Kas ja kus palgad avalikustada?” Arutelu toimus 5. aprillil 2018 Euroopa Liidu Maja infokeskuses Tallinnas, Rävala 4. ENUT juhatuse esinaine juhatas päeva sisse Palgalõhe vastu! plaan tegevusi tutvustava ettekandega. Sotsiaalministeeriumi osakonna juhataja Liina Kanter tegi ülevaate sellest, mis on plaanis palgalõhe vähendamiseks riigi tasandil, eelkõige “Soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse“ eelnõud ja selle eelnõu rakendusala, ka tööinspektsiooni tegevuse regulatsiooni.

Arutelus “Kas ja kus palgad avalikustada?” tõstis ENUT kõigepealt esile CV-Online ja sealset turundusjuhti Heikko Grossi palkade avalikustamise osas samm-sammult saavutatu eest. Arutelust võtsid osa: Liina Kanter Sotsiaalministeeriumist, Peep Peterson Eesti Ametiühingute Keskliidust, Heikko Gross CV-Online’ist, Lemme Urb CV45plussist, Kaarel Holm ja Stina Pentjärv MeetFrank’ist. Kaks viimati nimetatut on Eestis (Meetfrank ka rahvusvaheliselt) tööotsingute plaanis kanda kinnitanud viimase aasta jooksul. Meetfrank on küll esialgu ainult paari ameti palku ja tööleidmise võimalusi käsitlev ettevõte, kuid lähenenud teisiti kui varasemad tööotsinguportaalid, suheldes kõigepealt tööotsijaga põneva rakenduse abil. Uus ja toetamist väärt on ka algatus CV45pluss, kus tähelepanu on pööratud vanemate tööotsijatele kui 45-aastased. Arutelu lõpuosas said osavõtjad vaba mikrofoni, et anda omapoolseid asjalikke nõuandeid ja jagada tähelepanekuid palga ja juhtimise teemadel.

 

Päevakava

Kuidas vähendada meeste ja naiste palga vahet? Kas ja kus palgad avalikustada?

5. aprillil 2018
Euroopa Liidu Maja infokeskuses Tallinnas, Rävala 4

13.30–14.00

Kogunemine. Pakutakse nii tilliga kui tillita lõheleibu!

14.00–14.15

Sissejuhatus. Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

14.15-14.35

Mis on plaanis palgalõhe vähendamiseks riigi tasandil. Liina Kanter, Sotsiaalministeerium

14.35–16.00

Kas ja kus palgad avalikustada? Kiidusõnad julgetele avalikustajatele
Arutelust võtavad osa:

Liina Kanter, Sotsiaalministeerium

Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliit

Heikko Gross, CV-Online

Lemme Urb, CV45pluss

Stina Pentjärv, MeetFrank

16.00–16.30

Vaba mikrofon. Olete oodatud aktiivselt kaasa rääkima

16.30

Ürituse kokkuvõte ja orienteeruv lõpp

 

Arutelu toimus projekti „ENUT ja partnerid tegutsemas soolise võrdõiguslikkuse, tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest“ raames.

Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Friedrich Eberti Fond