Parim sooteadlik MTÜ aastal 2018 on BPW Estonia

2018. aastal pälvis tiitli „Parim sooteadlik MTÜ” BPW Estonia. Võitja kuulutati välja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverentsil 13. juunil.
BPW Estonia MTÜ ehk Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) loodi 1992. a. eesmärgiga aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike naiste ja naisjuhtide omavaheliste kontaktide loomisele, ideede ja arvamuste vahetamisele ja ühiste tegevuskavade elluviimisele ning klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele.

Alates 1993. aastast kuulub EENA BPW Rahvusvahelisse Föderatsiooni.

Naiste eest seismiseks on algatatud palju diskussioone ühiskonnas. Läbi on viidud koolitusprojekt “Naised avalikku ellu”, algatatud Võrdse palga päeva kampaania “Tilliga ja tillita”, mis 2017. aastal võttis nädala jooksul aktiivse vormi üle Eesti.

Naiste võrdõiguslikkuse tagamiseks algatasid EENA juhatus ja selle liikmed koostöös teiste naisühendustega diskussiooni emapalga kehtestamiseks. Samuti on ühenduse liikmed aktiivselt osalenud naiste tööalaste õiguste kaitsmisel ja perevägivallaga seotud küsimuste lahendamisel Eesti Naiste Ümarlaua projektides. EENA on osalenud Eurointegratsioonibüroo ja Riigikantselei Euroopa Liidu Infosekretariaadi erinevates projektides.
Ühingu loomisest saadik on traditsiooniks aasta naise valimine ja selle tiitli pidulik omistamine, et laiemalt tutvustada nii ametialaselt kui sotsiaalselt eriti silmapaistvaid naisi ning rõhutada nende panuse olulisust meie elus.

2017. aastal oldi Eestimaa Naiste VI Kongressi  üks eestvedajatest.

11. novembril 2017 toimunud EENA 25. sünnipäeva konverents “Karjäär! Miks mitte mina?”, kus osales üle 150 inimese, oli julgustav, innustav ja inspireeriv.
Käsil on Coca Cola HBC Eesti AS-iga koostöös projekt “Success is me”. Eestis projekti pealkiri “Kõik on võimalik! Naiste ettevõtluses”. Projekti raames koolitatakse Eestis 400 naist ja loodetakse kasvatada 100 uut naisettevõtjat.
Väga palju on tehtud koostööd naistega rahvusvahelisel tasandil. Osaleti ÜROs CSW61 sessioonil Eesti delegatsiooni koosseisus (Commission on the Status of Women) ja BPW International Leaders Summit’il New Yorgis. Samuti BPW International 29. kongressil Cairos Egiptuses ja Young BPW VI sümpoosiumil Roomas. Koostöös BPW Moldova ja AFAM Moldovaga viidi läbi Välisministeeriumi arenguabi projekt „Moldova noortele naistele võrdsed võimalused tööturul“. Koolitati 40 naist, projekt jätkub 2018−2019.

Lähemalt saab tutvuda BPW Estonia tegevusega: http://www.bpw-estonia.ee