ENUT ja partnerid tegutsemas soolise võrdõiguslikkuse, tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest (2018)

Projekti nimi: ENUT ja partnerid tegutsemas soolise võrdõiguslikkuse, tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest

Kestvus: 15.01–31.12.2018

Eesmärk: Otsene eesmärk on sooliselt võrdse kohtlemise toetamine, sooliste stereotüüpide vähendamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane teavitamine; samuti kodanikeühenduste sihtrühmade professionaalsuse ja proaktiivsuse tõstmine, soolise võrdõiguslikkuse alase eestkostetegevuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse tõstmine, et tagada seeläbi meestele ja naistele võrdsem kohtlemine ühiskonnas.
Sihtgrupp: vabaühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad, ametiühingud, üliõpilased, täiskasvanukoolitajad, ärisektori esindajad, maakondlikud arenduskeskused.

Tegevused:

  1. Võrdse palga päeva tähistamine
  2. Ekspertide töögrupi arutelud soolise võrdõiguslikkuse terminoloogia ühtlustamiseks
  3. Kevadkonverents teemal “soolise võrdõiguslikkuse edendamine Eestis kuni aastani 2023. EIGE indeks ja Eesti tulemused selles”
  4. Konverentsi korraldamine koos Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonnaga (EIGE sootundlikud eelarved, naisettevõtluse toetamine jt teemad)
  5. Konkursi “Parim sooteadlik MTÜ” korraldamine
  6. Töötuba: sooline võrdõiguslikkus ja sport
  7. Koolitused maakondlike arenduskeskuste nõustajatele
  8. Juhendite ja soovituste koostamine
  9. Nais- ja meesuurimuse teadusajakirja Ariadne Lõng väljaandmine ja esitlus

Partnerid: MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, naisettevõtluse edendamise võrgustik

Projektijuht: Reet Laja

 


Materjalid