Vainomäe, Kadri – Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepperi kujutamine meedias : uudismeedia (päeva- ja nädalalehed) ja avalik-õigusliku televisiooni (ETV) näitel

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Kommunikatsiooni instituut
Juhendaja: Dotsent Barbi Pilvre

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Tallinn 2013

 Täistekst ETERAs