Sootundlikud eelarved

UNIFEM’i sootundlike eelarvete veebileht
Veebileht ärgitab valitsusi, naisorganisatsioone, parlamendiliikmeid ning akadeemikuid pööramata tähelepanu sellele, et eelarvete planeerimine ja koostamine vastaks täidaks soolise võrdõiguslikkuse eesmärki. Veebilehel leidub hulganisti resursse ja koolitusmaterjale sootundlike eelarvete teemal.

Seotud teemad