Säästev areng ja sooline võrdõiguslikkus

ENUTi materjalid ja uurimused

Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös
Kadri Aaviku ettekanne 2008. aastal Välisministeeriumis – ülevaade teemal naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös. Sama ülevaade (koos mõningate fotodega) asub ka Avatud Eesti Fondi blogis.

Lingid muudele materjalidele ja veebilehtedele

Sugu ja säästev areng: naiste majandusliku, sotsiaalse ja keskkonna-alase rolli suurendamine – OECD dokument
Gender and Sustainable Development: Maximizing the Economic, Social and Environmental role of Women on 2008. aastal OECD poolt välja antud dokument, mis vaatleb säästvat aregut läbi sookatergooria.

Sugu ja kliimamuutused
Women, Gender Equality and Climate Change

Keskkonnarubriik sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse portaalis
ÜRO ja ELi õigusaktid; aruanded, uurimused, meetmed ning kasulikud lingid. Viimased andmed ca. aastast 2004.