Soolise võrdõiguslikkuse alane koostöö ja kogemuste vahetamine Aserbaidžaani ja Eesti MTÜde vahel (2007-2008)

Projekti nimi: Soolise võrdõiguslikkuse alane koostöö ja kogemuste vahetamine Aserbaidžaani ja Eesti MTÜde vahel

Kestvus:

  • I etapp: 10-16. detsember 2007 Eestis
  • II etapp:  ja 9-16. november 2008 Aserbaidžaanis

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on tutvustada 8-liikmelisele Aserbaidžaani naisorganisatsioonide esindajate ja ajakirjanike grupile Eesti kogemust demokraatia ja kodanikuühiskonna arendamisel. Samuti on eesmärgiks tutvustada Aserbaidžaani delegatsioonile Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlust, poliitikat ja parimaid praktikaid soolise võrdõiguslikkuse vallas, mida delegatsiooni liikmed saaksid omakorda Aserbaidžaani seadusandjatele ning meediale edasi anda. Eesti 5-liikmelise delegatsiooni Aserbaidžaani õppevisiidi eesmärgiks on tutvustada kohalikele MTÜdele ning meediaväljaannete esindatele soolise võrdõiguslikkuse teemat ning luua partnerlussuhteid Aserbaidžaani kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Laiemaks eesmärgiks on aidata kaasa kodanikuühiskonna ja demokraatia arengule Aserbaidžaanis ning edendada kahe riigi kodanikeühenduste koostööd ning soolist võrdõiguslikkust.

Sihtgrupp: projektis osalenud organisatsioonide esindajad ja ajakirjanikud, mõlema riigi sooküsimustega tegelevad organisatsioonid, kodanikuühiskond, meedia

Tegevused: Aserbaidžaani naisorganisatsioonide ja ajakirjanike esindajate delegatsiooni ning ENUTi esindajate ja Eesti ajakirjanike delegatsiooni õppevisiidid vastavalt Eestisse ja Aserbaidžaani. Õppevisiitide käigus toimusid projekti mõlemas etapis temaatilised seminarid ja ümarlauad ning kohtumised MTÜde, riigiasutuste, ülikoolide ning meediaväljaannetega.

Partnerid: Center of Political Culture for Azerbaijan Women (GPCAW)

Projektijuht: Kadri Aavik

Rahastaja: Avatud Eesti Fondi Ida-ida: Piiriülese koostöö programm

Projekti käigus valminud materjalid: