ENUTi Uudised 2/2008 – Inimkaubanduse ja prostitutsiooni erinumber

ENUTi Uudised 2/2008 – Inimkaubanduse ja prostitutsiooni erinumber

Sisukord

 • Toimetajalt
 • Inimkaubanduse vastu võitlemise võrgustiku tõhustamine Soome, Eesti ja Loode-Venemaa vahel / Liivi Pehk
 • Inimkaubanduse ja prostitutsiooni vastu võitlemise olukord Soomes / Tanja Auvinen
 • MTÜde ja valitsustevaheline koostöö Lõuna-Kaukaasias eesmärgiga peatada naiste ja lastega kaubitsemine / Reet Laja
 • ENUTi esindajate visiit Aserbaidžaani / Kadri Aavik
 • Inimkaubanduse vastu võitlemise alane tegevus aastal 2008 / Liivi Pehk

pdfLae alla PDF

 

 

ENUT News 2/2008 – Human Trafficking and Prostitution Special Issue

Contents

 • From the Editor
 • Strengthening the anti-trafficking network among Finland, Estonia and north-western Russia / Liivi Pehk
 • Combating trafficking and prostitution in Finland / Tanja Auvinen
 • NGO and Governmental Cooperation Across the South Caucasus to Develop a Joint
 • Response to Trafficking in Women and Children / Reet Laja
 • Gender equality and women’s organisations’ activities in Azerbaijan / Kadri Aavik
 • Anti- trafficking activities in 2008 in Europe / Liivi Pehk

pdfDownload PDF